Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Zoufalec

Bloy Léon, 1913
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Orig.: Le Désespéré, 1886; k dnešku je jen francouz. vyd. tolik, že se prakticky vůbec nedají počítat, v češtině ale pod tímto názvem jediné vyd. Dobré dílo, sv. 12.