Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea.

2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mravouka. Zpovědnice.

3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Právo Katolické církve.

0408 Knihy nakladatelství Academia Bohemica

V oddělení: Filosofie


Distance. Revue pro kritické myšlení.

Fuchs Jiří, Cardal Roman (aj. red.), 1997

Jde o vlajkovou loď nakladatelství Academia Bohemica. Od r. 1998 vycházejí nepřetržitě čtyři čísla ročně – jsou k disposici i na adrese. Několik článků jsme v minulosti uveřejnili v pododd. 2007: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače.
Uveřejňujeme ukázku z č. 4/2018, které vyšlo počátkem prosince: Čachry s lidskými právy. Fuchs Jiří, 2018.


Stíny levicového liberalismu – systematický kurs politické filosofie.

Fuchs Jiří, 2022

Jediné čes, vyd,


Filosofie jako lék. Partnerský vztah filosofie a medicíny v Platónově myšlení.

Cardal Roman, 2019


Abeceda filosofického myšlení

Prinz Jiří, 2013


Iluze etických relativistů. Systematický kurz etiky.

Fuchs Jiří, 2020


Obrácení. Osobní příběh.

Mondadori Leonardo, Messori Vittorio, 2009

Orig.: Conversione. 2002, 2008 a 2012, přeložil Kucharský Pavel. Též polsky 2003.
Pozn.: Publikace se vymyká běžné náplni tohoto nakladatelství, takže by spíše patřila do pododd. 0314 Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví. Je však tak skvělou ozdobou tohoto nakladatelství, že ji řadíme sem.


Druhé setkání s filosofií

Mrázek Miloš, 2021

1. vyd. Děkujeme za laskavý souhlas se zveřejněním.


V myšlenkovém světě Tomáše Halíka. Od modernismu k neomarxismu.

Fuchs Jiří, 2019


Identita a diference. Systematický kurs ontologie.

Cardal Roman, 2011


Iluse skeptiků. Systematický kurs noetiky.

Fuchs Jiří, 2015

Iluze skeptiků. Systematický kurz noetiky. Více na adrese.


Milosrdenství? Bez rozumu? Rozhovor o migrační krisi.

Fuchs Jiří, Tejklová Marie, 2016

Více na adrese.


Člověk bez duše, život bez smyslu. Systematický kurz filosofické antropologie.

Fuchs Jiří, 2016


Vyšší humanita, nebo totalita? Rozhovor o politice EU.

Fuchs Jiří, Tejklová Marie, 2017

Více na adrese.


Morálka bez mezí? Krize etického myšlení.

Fuchs Jiří, 2017


Myslet v diktatuře korektnosti. 1. Příručka pro nepřizpůsobivé. 2. Od ideologie zpět k realitě.

Cardal Roman, 2018


Do světa filosofů. Učebnice filosofie. 1. Učební materiály pro výuku filosofie. 2. Metodické materiály pro výuku filosofie.

Kačinová Viera, Cardal Roman, Fuchs Jiří, 2018