Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Chesterton Gilbert Keith


Heretikové

Chesterton Gilbert Keith, 1915
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

1. vyd. orig. 1905.


Orthodoxie

Chesterton Gilbert Keith, 1918
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Povaha jiných názorů

1. vyd. orig. 1908.


Nesmrtelný člověk

Chesterton Gilbert Keith, 1927
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví


Proč jsem se stal katolíkem? Řada úvah předních současných anglických konvertitů – literátů.

Rozmahel Jakub, Chesterton Gilbert Keith a j., 1929
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Autorisovaný překlad z angličtiny pořídil P. J. Rozmahel. Vydáno k mileniu svatováclavských oslav, jediné vyd.


Co je špatného na světě

Chesterton Gilbert Keith, 1925
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus obecně a osvícenství zvlášť (a u nás masarykismus)

Přeložil anglista Ladislav Vymětal (1895 – 1940).


Lichvářská utopie

Chesterton Gilbert Keith, 2016
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Originál Utopia of Usurers, 1917. Překlad převzat z blogu.


Náčrt zdravého rozumu

Chesterton Gilbert Keith, 2016
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Originál Outline of Sanity, 1927. Překlad převzat z blogu.


Svatý Tomáš Akvinský

Chesterton Gilbert Keith, 1947
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Kniha, jiný sken, je volně dostupná na internetu.


Prostota Otce Browna

Chesterton Gilbert Keith, 1918
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Orig. Innocence of Father Brown, 1911 a d., česky Nevinnost otce Browna, 1918, 1936 a 2010, Pochybnosti otce Browna, 2012.