Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Prostota Otce Browna

Chesterton Gilbert Keith, 1918
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Orig. Innocence of Father Brown, 1911 a d., česky Nevinnost otce Browna, 1918, 1936 a 2010, Pochybnosti otce Browna, 2012.