Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Bitnar Vilém


Inferiorita české literatury katolické

Bitnar Vilém, 1941
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Hromadné sdělovací prostředky (média), veřejné mínění

Knihu poslal O., děkujeme.


Knihy pro katolíka. Literární rádce a průvodce novější dobou.

Krlín Josef, 1933
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

Kromě toho vyšly:
2. Knihovna katolického inteligenta. Dvanáct stovek vybraných knih. Bitnar Vilém, 1931.
3. Tři sta knih pro mládež. I. dodatek ke katalogu Veřejné katolické půjčovny knih v Praze II., Ostrovní 7a. Miklík Josef Konstantin, 1935.
4. Klíč k dobré literatuře aneb Seznam knih, knížek a knížeček výborně, dobře neb snažně udělaných téměř obecně žádoucích, užitečných a přístupných myslím čtenářů zdravých, jadrných a nepříliš odborných. S vyloučením spisů ohavných, škodlivých a zbytečných jako vzor příklad a pravidlo také budoucího podnikání knižního a časopiseckého pro lidi katolické, křesťanské a opravdové. Taktéž pro náležitě řízené knihovny obecní a školní, pro katolické půjčovny knih, pro vzdělavací ústavy všeho druhu a určení, pro vydavatele, knihkupce a nakladatele sepsal prof. Dr. Konstantin Miklík C. SS. R za pomoci Timothea Vodičky a Karla Vacha. Miklík Josef Konstantin, 1939.
Kromě Krlínova seznamu, Dominikánská edice Krystal, sv. 16, který publikujeme kvůli úplnosti této edice, nehodláme ostatní zařazovat; všechny čtyři trpí snahou zařadit knih co nejvíce (také pod tlakem veřejného mínění) na úkor rozlišování bezúhonnosti autorů a celostní pravdivosti a mravnosti jejich textů.


Podlahův gotický sen

Bitnar Vilém, 1932
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české


Anthologie středověké poesie svatováclavské

Bitnar Vilém, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci


Čítanka svatojanská. Sv. 1. Náboženská osobnost Svatého Jana Nepomuckého. Sv. 2. Od kněžského vysvěcení po mučednickou smrt. Sv. 3. Janova mučednická smrt a posmrtné oslavení.

Bitnar Vilém aj. red., 1934
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Vydaná péčí výboru svatojanského pro oslavu 200. výročí kanonisace v Praze. Sv. 1. (str. 1 – 174, vyd. 1932) jubilejní publikace k 100. výročí založení Dědictví sv. Jana Nepomuckého přibližuje život a osobnost světce prostřednictvím odborných i beletristických textů české literatury od 14. stol. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 174. Sv. 2. (str. 175 – 302, vyd.1933) Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 176. Sv. 3. (str. 303 – 381, vyd. 1934) Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 178.


Osobnost a dílo jesuity Františka Žáka

Bitnar Vilém, 1935
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Uveřejnil Život, časopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku – viz pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu) – roč. XVII., č. 7, str. 87n., č. 8 + 9, str. 106n.); za pomoc s obstaráním děkujeme knihovně Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.


Vilém Bitnar. Biografie a bibliografie. 1. Jako spolupracovník a redaktor Archy. 2. Spolupracovníkem Našince.

Slavík Bedřich, 1935
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Bibliografie nezahrnuje časopisecké texty ani knihy z víc než posledního desetiletí Bitnarova života.


O podstatě českého literárního baroku

Bitnar Vilém, 1940
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

Pro život, sv. 12. Knihu poslal čtenář O, děkujeme.


Zrození barokového básníka. Antologie z přírodní lyriky českého baroku.

Bitnar Vilém, 1940
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

Edice Jitra ř. 2, sv. 4; jediné vyd.


Levohradecké pomněnky. Padesát drobných povídek historických. Část 1 a 2.

Beneš Václav (pseudonym Třebízský), Bitnar Vilém (red.), 1928
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999 (Část 1, 1927). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999 (Část 2).


Průvodce Prahou svatováclavskou k milleniu svatováclavskému, 1. a 2.

Bitnar Vilém, 1929
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Praha


Praha, rozkoše zahrada. Kázání kanonizační svatojanské.

Bartys Matěj, Bitnar Vilém, 1940
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Praha

Proneseno v chrámě Na Skalce na Novém městě pražském velehradským cisterciákem Matějem Bartysem. Z barokového kanonizačního tisku pražského z roku 1730 Růže nad potoky vod vsazená věrně přepsal, k tisku připravil, vydal a literárními poznámkami doprovodil Vilém Bitnar. Oslava tehdejší Prahy jako zahrady duchovní rozkoše. Edice Jitra ř. 2, sv. 99.


Výstavka svatojanských Pragensií pořádaná Výborem Svatojanským v Praze 1929. 1. Katalog výstavky. 2. Pragensia svatojanská. Sborník statí o kultuře českého baroka.

Bitnar Vilém, Procházka Karel aj. red., 1929
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Architektonické prvky


Sto let žurnalistiky i literární publicistiky katolíků českých i slovenských.

Bitnar Vilém, 1932
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Lidové listy 1932, roč. 11, č. 154, str. 7/7; č. 155, str. 8/7 a č. 157, str. 9/7. Skenováno z nekvalitních podkladů, uvítáme vylepšení.


Archa, revue pro katolickou kulturu

Dostál-Lutinov Karel aj., 1912
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Změny podnázvu: Měsíčník pro literaturu, kulturu a život (od roč. 6 r. 1918 do roč. 14 r. 1927), Sborník pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 15 r. 1927 do roč. 25 r. 1937), Revue pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 26 r. 1938 do r. 1948), Kulturní revue (od roč. 1/33 r. 1958 do roč. 2/34 r. 1959) a Literární revue československého exilu (poslední ročník v létech 1960 – 1963). Kromě uvedeného autora († 1923) nesli porůznu odpovědnost i (abecedně): Čapek Emanuel, Čmejrek Eduard, Kratochvil Antonín (exil), Masák Emanuel, Norbert František, Slavík Jindřich Maria, Svoboda Josef, Svozil Oldřich, Večeřa František, Vysloužil Vilém, Zamykal Ladislav. Vycházelo v létech 1912 – 1941, 1945 – 1948 a 1958 – 1963 (exil). Pro exilová vydání použita adresa http://www.scriptum.cz/archa_mnichov/index.html.
Poselství. Almanach k dvacátému pátému výročí Družiny literární a umělecké. Svozil Oldřich, Vrbík Stanislav, 1938 je (bez bibliografie Družiny) v pododd. 2004: Almanachy, bibliografie pak v pododd. 1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti.
Přílohou Archy je Archiv literární. Prameny dějin české literatury katolické. Bitnar Vilém (red.), 1919 – 1922.


Jitro – časopis středoškolských studentů katolických. Bibliografie Edice Jitra. Úsvit – výchovný časpis pro katolickou studující mládež.

Pecka Dominik, 1942
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Časopis Jitro nejdříve vycházel jako příloha Studentské hlídky (od roč. 4 – 1112, s výjimkou roč. 8 a 9 – Sh1718 a ShZv1819), od 1. roč. Ji1920 pak samostatně. "Nultým" roč. Jitra byla příloha Poesie. Ukázky středoškolské Musy (viz zde Sh1011). Je tedy Vilém Bitnar vlastně zakladatelem Jitra.
Časopis zažil čtyři hrozná období. Poprvé hned při zahájení vydávání v revolučním roce 1918 – 1. číslo smělo vyjít až v červnu 1919, a i když začalo oslavným článkem na škůdce v čele státu, další číslo vidíme až v listopadu 1919. Duhým takovým obdobím byl německý nacismus – poslední číslo roč. 24, 4243, bylo třetí, další vydávání Němci zakázali. Po osvobození Československa Rudou armádou navázal P. D. Pecka po necelé tři roky jako red. časopisu Úsvit, ale pak se to zase pokazilo; místo německého levičáckého nacionálního socialismu přišel polointernacionální levičácký komunismus. A čtvrté období nastalo po listopadové internacistické revoluci, kdy časopis už nebyl obnoven.
Pro provázání s časopisem Jitro hodláme zařadit bibliografii Edice Jitra sem a ne do pododd. 1501: Bibliografie české katolické literatury.
V časopisu dusud chybějí: V roč. 2122, Cyrillo-Methodějský Věstník studentský str. 1 – 4, a v roč. 3637, č. 6, Raport str. 5 a 6. Zatím také chybějí roč. 2324, 2829 a 3839.


Studentská hlídka (všechna čísla). Život (všechna čísla). Katolík (všechna čísla).

Bitnar Vilém, Doležal Josef, Formánek František, Kozák Josef, Kajpr Adolf aj. red., 1948
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Podnázvy: Studentská hlídka (1909 – 1918, v letech 1915 a 1916 nevycházelo) – časopis katolického studentstva, – list katolického studentstva českoslovanského (později); Život (1918 – 1936) – myšlenky o socialismu, umění, náboženství a politice, – myšlenky o náboženství, životě, umění a politice, – revue pro politiku, kulturu a umění, – revue pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu, politiku, – časopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku (od r. 1928); Katolík (1936 – 1942 po č. 13, 1945 jen č. 1 – 1948 po č. 9) – list Svazu katolických mužů (a Katolické akce), – list pro kulturu a život z víry (od r. 1945).
Příloha Studentské hlídky Jitro (ve Sh1112 až 1415) se r. 1919 osamostatnila a je proto v naší Knihovně zařazena už k tomuto samostatnému časopisu. Ovšem péčí Bitnarovou se už ve Sh10 objevuje nestránkovaná nepravidelná příloha Poesie, která ve Sh1011, stále ještě nestránkovaná a nečíslovaná ale již pravidelná, dostává název: Poesie. Ukázky středoškolské Musy. Také ji už zařazujeme k Jitru.
U roč. Sh1314 je chyba stránkování – po str.128 následuje str. 133; nic není vynecháno. Z roč. Zv2324 jsme str. 161 až 333 vyndali, neboť tvoří samostatnou publikaci Svatý Tomáš Aquinský. Thomas de Aquino, svatý, Pius XI., Krlín Josef (red.), 1924– je zařazena v pododd. 1302 Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302.
K bibliografii zatím:
Bibliografie periodika Katolík (1945 – 1948) – převzato z adresy.
Česká liga akademická 1906 – 1916. Ročenka vydavatele.