Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Průvodce Prahou svatováclavskou k milleniu svatováclavskému, 1. a 2.

Bitnar Vilém, 1929
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Praha