Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Dějiny Katolické církve v Českých zemích

počet titulů v oddělení: 284

1501  Bibliografie české katolické literatury
1502  Posvátná místa v Zemích Koruny české
1503  Čeští světci
1504  Přední české, moravské a slezské osobnosti
1505  Boj s husitismem (dnešní analogie: fanatický Islámský stát)
1506  Boj s německou reformací a německým (a švýcarským) protestantismem
1507  Český protestantismus 20. století
1508  Církevní boj s francouzsko-americkým liberalismem a osvícenstvím (a u nás s masarykismem)
1509  Církevní boj se socialismem (korporace, oligarchové) šovinistickým nebo internacionálním
1510  Církevní boj s komunismem (znárodnění) bolševickým nebo trockistickým
1511  Církevní boj se starým kapitalismem (blíže 1104)
1512  Církevní boj s rasismem a s popíráním ras
1513  Ostatní – český katolík ve veřejném životě
1514  Neúspěchy

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.