Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1507 Český protestantismus 20. století

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Pozn.: Tzv. Církev československá husitská, do r. 1971 zvaná Církev československá, je řazena do tohoto pododdělení a ne do pododdělení 1505: Boj s husitismem, neboť s husitismem nemá nic společného – jde jen o "nálepku".


Církev československá s hlediska věroučného.

Tomíško Čeněk Maria, 1945

2. vyd.(1. vyd. téhož roku)


K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918 – 1925

Cinek František, 1926

Katolický pohled na schisma tzv. církve československé, na pravoslavné hnutí u nás a na českobratrský protestantismus. Bohatý přehled literatury, množství dnes neznámých faktů, jmenný rejstřík a dodatek - podvržená řeč Strossmayerova šířená tzv. církví československou.


Církev zbudovaná na frázích (1). Rozvrat církve československé (2)

Cinek František, 1923

Dva spisky preláta Jeho Svatosti Msgre. prof. ThDr. Františka Cinka.


Církev československá. 1, Úvod: Apoštolé "československé církve". 2. "Apoštolské" obce "československé církve".3. "Apoštolské" schůze "církve československé". 4. "Církev československá" a víra.

Novák František Xaver, 1921