Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Církev zbudovaná na frázích (1). Rozvrat církve československé (2)

Cinek František, 1923
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Český protestantismus 20. století

Dva spisky preláta Jeho Svatosti Msgre. prof. ThDr. Františka Cinka.