Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1514 Neúspěchy

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích


Budeme míti moravský Karmel?

, 1948

Naopak: karmelitky opouštějí Hradčany a stěhují se mimo Prahu.


Brány Evropské unie otevřeny – informační brožura pro věřící

Greger Petr, Sedlák Tomáš, 2003

Počet výtisků brožury byl 200.000, tedy takový, aby se dostalo na každého věřícího v každém kostele. V té době byl předsedou KDU-ČSL a ministrem zahraničních věcí Cyril Svoboda a předsedou Senátu Parlamentu ČR byl další lidovec, Petr Pithart. Čtenář si může pomocí uvedeného textu osvěžit, co se v kostelích doporučovalo, a vzpomene si, jak v referendu o vstupu do EU v návaznosti na to hlasoval. A může se i zamyslet nad tím, kde jsme dnes. Politika (a stejně tak i historie) je nedílnou součástí náboženství, a proto mylný politický názor (vč. mlčení) může, stejně jako mylný názor mravoučný nebo věroučný, napáchat strašlivé škody.