Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Budeme míti moravský Karmel?

, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Neúspěchy

Naopak: karmelitky opouštějí Hradčany a stěhují se mimo Prahu.