Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1513 Ostatní – český katolík ve veřejném životě

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Srov. 0403: Církev a národ, Církev a stát.


Jen s pravdou ven! Neboli prostý rozum o velikých věcech.

Frost Václav, 1852

Vyšly dvě série: 1. 1850 – 1852 v osmi sešitech, 2. 1862 v devíti sešitech. Uveřejňujeme jen 1. sérii, a to proto, že Dědictví sv. Jana Nepomuckého na ni přispělo s tím, že "spis ten byl ve 4 000 výt. vydán a dobře působil;" vyšla pak ještě dvě další vydání 1. sešitu a jedno vyd. 2. sešitu. Zajímavostí je, že 1. série byla censurním zásahem přerušena, když vyšel její 8. sešit. Ten byl pak v censurou schválené podobě znovu vydán při zahájení 2. série v roce 1862. Publikujeme ve dvou částech: a) Sešit 1 až 3 (kapitola 1 až 7) – doplnění str. 78n. připravujeme. b) Sešit 4 až 8, Věčný Žid neboli Zvěřina bez omáčky. Pozn.: Sueův román-fejeton Věčný Žid je ovšem nespravedlivě a ostře protikatolický.


Zpráva o IV. všeobecném sjezdu katolíků českoslovanských, který konán v Praze od 29. srpna do 2. září 1908

Tumpach Josef, 1909

Jménem přípravného komitétu k tisku upravil P. Dr. Josef Tumpach, předseda tiskové komise; 368 stran.


Katolictví a naše národní osvobození

Neumann Augustin Alois, 1922


Kardinál Kašpar: 1. Katolík v životě veřejném a soukromém. 2. Choroby moderní lidské společnosti a léky k její záchraně.

Kašpar Karel Boromejský, 1931

Dva pastýřské listy, první vyšel r. 1930.


Křesťan a svět – výbor z díla

Fuchs Alfréd, 1948

Nejsme nekritickými obdivovateli tohoto autora, ovšem v dané knize je mnoho dobrého – např. jeho stručné a jasné vystižení podstaty špatnosti americké osvícenské ústavy; dnešní čtenář ihned nahlédne, že schválení potratů i manželství homosexuálů v USA – v souladu s tímto paskvilem JE, ať si různé zdejší občanské instituty o tom mudrují cokoliv.


Novější papežská politika

Fuchs Alfréd, 1930