Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Dějiny Katolické církve obecně

počet titulů v oddělení: 201

1401  Soustavná dějepisná pojednání
1402  Dějepis pro žactvo
1403  Řím
1404  Svatá země
1405  Slované
1406  Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých
1407  Inkvisice
1408  Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti
1409  Slovensko
1410  Přední světové osobnosti
1411  Posvátná místa ve světě
1412  Neslovanský Východ
1413  Dokumenty sněmů církevních

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.