Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1412 Neslovanský Východ

V oddělení: Dějiny Katolické církve obecně


Nebeský žebřík

Klimakos Ioannes tes (Sinaita Lestvičník), 2015

Zdarma na internetu.


Dejiny počiatkov terajšieho Uhorska

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1868


Byzantské letopisy – Chronografie (976 – 1077)

Psellós Michaḗl, 1982

Obě vyd. jsou v češtině jedinečná. Orig. Hé Chronographia. 1. vyd. Dobré dílo, sv. 139.
Poznamenejme, že křestanská Římská říše se tu projevuje ještě ve své obrovské živoucí síle (pochopitelně i se svými hříchy) jako nerozborná hráz proti islámu. Smrtelný úder jí připravila zcela nesvatě, přímo ďábelsky až Svatá říše římská r. 1204, takže od tohoto data, s přestávkami až dodnes trvá a bude stále silněji pokračovat islamizace Evropy. Mohamedáni jsou stálou konservativní silou, zatímco stále se modernizující katolíci století za stoletím upadají do reálné bezmoci spoléhající se marně na nějakou vysněnou "pomoc shůry" (s tím, že nikdo neví, kam se napře pravoslavné Rusko). Právě proto dnešní západní světovládci zvolili za víru budoucnosti isláím.


Obrazy z byzantských dějin. 1. díl. Vznik a sláva byzantské říše. 2. díl Soumrak byzantské říše.

Müller Karel, 1927

Drang nach Osten. Kde má původ? První nebyl ani Hitler, ani Napoleon. První byli křižáci papeže Innocence III., kteří při 4. křížové výpravě r. 1204 utopili v krvi křesťanskou Římskou říši, dnes populárně zvanou Byzanc, kvetoucí Kristovo veledílo trvající téměř tisíc let od r. 313. Důsledky tohoto nebetyčného zločinu byly strašlivé. Římská řiše, do té doby strážkyně Západu před muslimy, se sice jaksi ještě obnovila r. 1261, ale byla již zesláblá, takže se r. 1453 stala snadnou kořistí muslimů sultána Mehmeda II. (poznamenejme, že Západ – od r. 800 sám sebe nazývající Svatou říší římskou – jí při tomto druhém! Pádu Cařihradu samozřejmě nepomohl). Cesta mohamedánů do Evropy v následujících staletích byla volná. Kniha poprvé vyšla r. 1907 a 1908, pro toto vyd. r. 1927 byla ze základu přepracována a rozšířena. Vyšla pak ještě r. 1940.


Byzantské pojímání církevního prvenství a jednoty – s dodatkem O pravověrnosti sv. Cyrila a Metoda.

Grivec Fran(c) Xaver, 1922


Kniha o Svaté Hoře Athonské

Sava Hilandarac, 1911

Sáva Chilandarec, vlastním jménem Slavibor Breüer, 8. 7. 1837 Kutná Hora – 14. 1. 1912 klášter Chilandar (v srbštině Хиландар/Hilandar, řecky Χιλανδαρίου; srbský klášter v mnišském státě Svatá hora, Aγιoν Oρoς, na řeckém poloostrově Athosu v Egejském moři – je připomínán poprvé v roce 1015), byl knihovníkem na srbském Athosu.