Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1402 Dějepis pro žactvo

V oddělení: Dějiny Katolické církve obecně


Dějiny katolické církve.

Hronek Josef, 1933

Jde o pět vydání.
Tři mají název Dějiny katolické církve pro střední školy, 1933, 1937 a 1939, v bibliografii nakladatelství Kropáč & Kucharský, sv. 1933.x.
Dvě mají název Obrazy z dějin katolické církve – učebnice pro školy měšťanské, 1937 a 1948, Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.


Dějepis Církve katolické pro nejvyšší třídy škol středních

Müller Václav, 1903

Autor (* 10. 12. 1865 Karlín, † 15. 11. 1931 Praha) vystudoval v Praze gymnasium a bohosloví. Učil v Roudnici, potom na reálce v Praze. Sídelní kanovník na Vyšehradě (od 12. 4. 1912) s několika funkcemi a tituly (Msgre). Učil liturgice a kampanologii na pražské konservatoři (1919 – 1924). Učebnice je podle posudku v ČKD 1904, č. 2, str. 134 – 137 velmi zdařilá, recensent navíc připojil i dosti drobných vylepšení; recensi zatím v horší tiskové kvalitě připojujeme.


Dějiny Katolické církve pro školu i rodinu

Volf Jan, 1922

Na základě nových pramenů, jakož i učebnice, kterou zpracoval kanovník Macek Václav, vypracoval Msgre. Jan Volf (* 26. 7. 1863 Lučkovice, † 31. 5. 1938 Klatovy); stručné (112 s.) pojednání. S tímto titulem vyšlo pouze jednou. S názvem Dějepis katolické církve pro školy střední a občanské (vyd. z r. 1938 zde má měšťanské) na základě nových pramenů a učebnice kanovníka V. Macka potom vyšlo ještě 2. až 7. různě dopl. a opr. vyd., naposledy r. 1938, které také uveřejňujeme.


Katolický dějepis církevní

Dvořák Xaver, 1935

Učebnice pro školy měšťanské a vyšší ústavy dívčí na základě osnovy předepsané Nejdůstojnější knížecí arcibiskupskou konsistoří a ordinariatem; poslední, 6. doplněné vyd.


Stručné dějiny církevní. Čtvrté rozmnožené a přehlédnuté vydání pro českou mládež

Oliva Václav, 1939

4. rozm. a přehl. vyd. Vycházely knihy nejen podrobné a odborné, ale i co nejstručnější, každému srozumitelné sešitky (jako je v oddělení Pedagogika a katechetika Malý katechismus s otázkami a odpovědmi pro obecné školy). Nezáleží, jak tlusté jsou učebnice, nezáleží ani na nějaké barevnosti, nezáleží na akademických titulech a týmech autorů, expertů; stačilo by, aby se děti podle pravdy dozvěděly to, co se vejde na pár stránek (zde 63 stran).


Dejiny cirkevné pre meštianske školy

Bezák Štefan, 1936

2. poslední vyd.