Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1407 Inkvisice

V oddělení: Dějiny Katolické církve obecně


Inkvisice. O jejím náboženském, politickém a společenském úkolu

Romain Georges, 1901

Přeložil pater Vaňous František, vydala Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství.


Inkvisice (církevní, španělská, protestantská a židovská) ve světle pravdy

Oliva Václav, 1901


Inkvisice církevní

Samsour Josef, 1908