Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Oliva Arnošt


Kristovo království

Oliva Arnošt, 1937
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

"Upravil Arnošt Oliva" – nepodařilo se nám zjistit, kterou publikaci kterého autora "upravil"; Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.


Kristus-Král

Oliva Arnošt, 1930
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

Jinou publikaci s částečně stejným názvem vydal autor r. 1940.


Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Výklad litanií k božskému Srdci Páně

Oliva Arnošt, 1932
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)


Nauka o milosti podle katechismu v krátkých promluvách

Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1938
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie)

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x. Viz od těchže autorů: Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1935 (v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež) a Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1937 (v pododdělení 0502: Mravouka pro žactvo).


Měsíční svaté přijímání dětí

Oliva Arnošt, 1941
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

2. vyd.; rok je nejistý. Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x.


Obrana víry

Horský Rudolf, Hálek Vlastimil aj. red., 1930
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Viz Tisková liga – kompletní bibliografie. Horský Rudolf, Hálek Vlastimil aj. red., 1930 v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.
Zatím:
Rok 1903 – 1904.
Boj o náboženství. Odpověď na stejnojmennou brožuru prof. Masaryka. Konečný Filip Jan, Obrana víry 2, 1905, č. 3. – 4.
Vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Dlouhý Jaroslav, Obrana víry 4, 1906, č. 1. – 2.
Žena a církev. Ukázka volnomyšlenkářské proticírkevní štvanice. Vánoce v Praze L. P. 1619 a 1620. Kdo jest Ježíš Kristus? Konečný Filip Jan, Řehák Karel Lev, Fähnrich Jan, Obrana víry 7, 1910, č. 3. – 4.
Církev na poli charity a kultury. Hálek Vlastimil, Obrana víry roč. 8, 1911, č. 3 – 4.
Monismus a křesťanství. Příspěvek k ocenění nezdravých proudů časových v naší době. Oliva Václav, Obrana víry 12, 1915, č. 1 – 2. Snahy sv. Otce Benedikta XV. o mír. Svoboda Antonín, Obrana víry 14, 1917, č. 3. – 4.; 15, 1918, č. 1 – 2.
Rok 1921 – 1923.
O vzniku a začátcích Ymky a Ywky. Dějep. nábožen. črta. O trestání kacířů. Přísp. k pozn. dějin. vývoje doby husit. a pobělohor. Oliva Václav, Obrana víry 18, 1924, č. 2. – 4.
Rok 1925.
Adventisté: Dějepisně náboženská stať o jich vzniku, dějinách, učení a snahách. Oliva Václav, Obrana víry 20, 1927, č. 1 – 2.
Z dějin tajného spolku rosenkreuzerů. Příspěvek k poznání nábožensko-okultních proudů XVII a XVIII. století. Oliva Václav, Obrana víry 21, 1928, č. 1 – 2.
Naše radost a štěstí. Oliva Arnošt, Obrana víry 22, 1929.
Pozn.: V létech 1919 až do poloviny roku 1921 nesmělo vycházet v důsledku revolučního teroru.


Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách

Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1937
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Mravouka pro žactvo

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x. Viz od těchže autorů: Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1935 v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež a Nauka o milosti podle katechismu v krátkých promluvách, 1938 v pododdělení 0309: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie).


Tajemství posvátného růžence a moderní doba.

Oliva Arnošt, 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x.


Ave Maria

Oliva Arnošt, 1935
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

"upravil Arnošt Oliva" – nepodařilo se nám zjistit, kterou publikaci kterého autora "upravil"; Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.


První svaté přijímání. Katechese pro mládež.

Oliva Arnošt, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x. Otisk z Vychovatelských listů.


Příprava na první svatou zpověď. Katechese pro mládež.

Oliva Arnošt, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x.


Příprava na svaté biřmování

Oliva Arnošt, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

2. vyd. Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x. Otisk z Katechetského věstníku.


Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách

Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1935
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Viz od těchže autorů: Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1937 v pododdělení 0502: Mravouka pro žactvo a Nauka o milosti podle katechismu v krátkých promluvách, 1938 v pododdělení 0309: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie).


Promluvy při oddavkách

Oliva Arnošt, Schwierholz Willi Fritz, 1936
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické pomůcky

Orig. Ansprachen am Traualtar (1935). Česky Kropáč & Kucharský, sv. 1936.x, jediné vyd.


Útěcha u hrobu

Oliva Arnošt, Schwierholz Willi Fritz, 1936
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické pomůcky

Kropáč & Kucharský, sv. 1936.x.


Ave, Maris stella. Cyklus promluv mariánských.

Polz Anton, Oliva Arnošt, 1937
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x. Májové promluvy na každý den měsíce. Jediné vyd.


Spása duše. Modlitby s poučením pro katolický lid.

Oliva Arnošt, 1935
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.


Církevní rok a Panna Maria

Proschwitzer František, Oliva Arnošt, 1941
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Liturgie a čas

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x.


Časové úvahy. Bibliografie; šířeji Politické družstvo tiskové, nově Tiskové družstvo – bibliografie.

Brynych Eduard Jan Nepomucký, Reyl František, Keppl Karel, Papež Jiří aj. red., 1943
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Poslední sešitek sbírky "Casové úvahy" vyšel r. 1943 jako č. 1 – 2. Úplná bibliografie dosud není zpracována. Prozatímní bibliografie:
1. Časopis Časové úvahy v letech 1896 – 1918, témata a osobnosti. Papež Jiří, 2014 (průkopnická, bakalářská práce zpracovávájící bibliografii prvních 22 let existence Časových úvah – pro další roky připravujeme její pokračování; uveřejněno se souhlasem autora).
2. Seznam knih Tiskového družstva pod ochranou sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové Adalbertinum, 1930 (nabídková brožurka).
3. Zvlášť číslované:
Škola a náboženství. Tauber Otokar, 1919, 255.
Katolíci za války – odpovědi na nepřátelské výtky. Skála Václav, 1919, 259. (Zbývá se ovšem otázat, kdo z tzv. katolické monarchie zodpovídá za to, že se Rakousko-Uhersko ve vojně přidalo k potrhlému protestantskému Německu proti pravoslavnému Rusku – vždyť pravoslaví a katolictví jsou si tak blízké! Nezpůsobili to tzv. rádoby katolící? Podobně jako i dnes titíž rádoby katolíci plivají po pravoslavném Rusku po vzoru západních, už ani ne protestantů, ale rovnou bezvěrců. Ba hůř: evropské země jsou ochotny spolupracovat s wahabitskými Saúdy podporujícími terorismus a násilně likvidujícími křesťanství, ale nikoliv s křesťanským Ruskem, které proti tomuto islámskému terorismu úspěšně bojuje!)
Církev československá. Skála Václav, 1920, 264.
Časové záhady výchovy – studie filosoficko-morální. Tauber Otokar, 1920, 269.
Skutky a nikoli pouhá slova papeže míru Benedikta XV. Kašpar Karel Boromejský, 1922, 277.
Československý katechismus – rozklad křesťanství. (Rozbor katechismu dra Farského a Kalouse.). Konečný Jan, 1922, 283.
První průkopníci luterství v Čechách. Sahula Jiří, 1924, 295.
Adventisté. Konečný Jan, 1926, 305.
Biblické ženy a katolická dívka. Kreuser Martin, Oliva Arnošt, 1927, 308.
Pravda a lež o českých dějinách. Díl I. Doba katolická. Díl II. Hus a husitství. Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1926, 307, 1927, 310.
Mravní záhady dneška. Tauber Otokar, 1928, 311.
Obraz doby svatováclavské. 1., 2. a 3. díl. Sahula Jiří, 1929, 314, 317 a 318.
Pozn.: Jiří Papež ve své bibliografii, str. 10, uvádí, že se mu nepodařilo dostat se ke dvěma číslům Časových úvah. Jejich zveřejnění připravujeme na tomto místě.