Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Útěcha u hrobu

Oliva Arnošt, Schwierholz Willi Fritz, 1936
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické pomůcky

Kropáč & Kucharský, sv. 1936.x.