Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Novák František Xaver


Církev a stát

Novák František Xaver, 1926
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Děkujeme za zpracování OCR.


O rodině. Část 1, Některé předběžné základní pojmy.

Novák František Xaver, 1940
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Část 2 neexistuje.


V máji života

Novák František Xaver, 1933
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

2. vyd.


Církev československá. 1, Úvod: Apoštolé "československé církve". 2. "Apoštolské" obce "československé církve".3. "Apoštolské" schůze "církve československé". 4. "Církev československá" a víra.

Novák František Xaver, 1921
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Český protestantismus 20. století


Sborník Historického kroužku – všechna čísla

Kovář Matěj, Stejskal František Xaver, Hronek Josef aj. red., 1893
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Celkový dějepis Zemí Koruny české

V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech osm sešitů a následných 35 kompletních ročníků Sborníku historického kroužku. Bylo by záhodno, pokud by se někdo ujal té práce a sestavil podrobnou bibliografii tohoto cenného komplexu.
Číslování: Sešit 1, 2 (1893) až sešit 8 (1899), ročník 1 (1900) až 35 (1934). Periodicita: 4 čísla ročně (1900 až 1930, 1933 a 1934), 6 čísel ročně (1931 a 1932).
Podnázev: Roč. 1 (1900) Časopis historický. Čtvrtletník. Od roč. 2 (1901) do roč. 6 (1905) Čtvrtletní časopis historický, od roč. 7 (1906) do roč. 25 (1924) Časopis historický. Jinak bez podnázvu.
Redaktor: Sešit 1 a 2 (1893) Zdráhal František V., od sešitu 3 po roč. 15 (1914) PhDr. Kovář Matěj, od roč. 16 (1915) Msgre. prof. ThDr. Stejskal František Xaver, od roč. 26 (1925) prof. ThDr. Hronek Josef, redaktorem roč. 31 (1930) č. 1 byl prof. Novák Antonín a č. 2 až 4 Žundálek František Hanuš. Roč. 32 (1931) Sborníku vedl Brousil Antonín a zbylé ročníky opět Žundálek František Hanuš.
Pozn.: Čtenář snadno nahlédne, že za války měl Sborník více prostředků, než za Masarykovy republiky.


Nekteré naše knežské problémy – aforismy. Díl I.

Novák František Xaver, 1912
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Existuje jen tento díl I.


Pohledy do života bohoslovců a kněží – aforismy

Novák František Xaver, 1930
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Nové nezměněné vyd. (přece však trochu změněné oproti 1. vyd. z r. 1902).