Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Církev a stát

Novák František Xaver, 1926
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát

Děkujeme za zpracování OCR.