Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O rodině. Část 1, Některé předběžné základní pojmy.

Novák František Xaver, 1940
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Část 2 neexistuje.