Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pohledy do života bohoslovců a kněží – aforismy

Novák František Xaver, 1930
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Nové nezměněné vyd. (přece však trochu změněné oproti 1. vyd. z r. 1902).