Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 12

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1205 Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

V oddělení: Patrologie a patristika


Monika, svätá matka

Fassbinder Maria, 1946

Orig. Monika, die heilige Mutter, 1939 (též 1958 a 1959). Dominikánska edícia Veritas, Smer, sv. 11.


Listy Svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele církve. Část prvá. Listy od prvého do šedesátého čtvrtého dle pořadí časového.

Hieronymus (sv. Jeroným), 1917

Vyšla jen tato první část.


Otec pouště sv. Jeronym

Lang Alois, 1948

Vyd. 2., opr.; poprvé vyšlo r. 1920.


Život a spisy sv. Aurelia Augustina, biskupa Hipponského, otce a učitele sv. Církve katolické.

Hošek František Xaver, 1863

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 26.


Svatého Otce a učitele církve Aurelia Augustina Vyznání

Augustinus (svatý), 1926

Bez poznámek volně na internetu. Čtenář si všiml některých závad a projevil zájem o poznámky. Děkujeme. Opravy připravujeme.


Augustin. Patero postních řečí ...

Janků František Xaver, 1882

... které činil P. František Xaver Janku. Přes dřívější ohromnou inflaci knih se zápisy nejrůznějších kázání lze nalézt i dosti věcných; tak i tato je přínosem pro toto oddělení.


Soliloquia (Soliloquiorum) animae ad Deum. Rozhovory duše s Bohem.

Augustinus (svatý), 1946

Česky vyšlo např. r. 1600, 1784 a 1786, 1828, ale pak až v tomto překladu r. 1935 a 1946.


Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince čili Kniha o víře, naději a lásce

Augustinus (svatý), 1911

Dědictví sv. Prokopa, sv. 53. Přeložil a úvodem i poznámkami optřil Kuffner Klement.


Památky svatého Aurelia Augustina, biskupa hipponského

Augustinus (svatý), 1893


Čtvero pojednání o křesťanském boji

Augustinus (svatý), Vodička Timotheus, 1948

Dominikánská edice Krystal, sv. 95.


O Božím státě, O Boží obci (De civitate Dei)

Augustinus (svatý), 2007

knih XXII (Ad Marcellinum De Civitate Dei contra paganos libri viginti duo). První z názvů považujeme za vhodnější (obě slov. vyd. – 1948 i 2005 – mají název Boží štát). Ve dvou dílech. Zařadili jsme i kompletní vyd. z r. 1950, neboť má církevní schválení. A dále slovenské vyd. z r. 1948 v textovém tvaru.