Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Život a spisy sv. Aurelia Augustina, biskupa Hipponského, otce a učitele sv. Církve katolické.

Hošek František Xaver, 1863
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 26.