Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Čtvero pojednání o křesťanském boji

Augustinus, svatý, Vodička Timotheus, 1948
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Dominikánská edice Krystal, sv. 95.