Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Soliloquia (Soliloquiorum) animae ad Deum. Rozhovory duše s Bohem.

Augustinus (svatý), 1946
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Česky vyšlo např. r. 1600, 1784 a 1786, 1828, ale pak až v tomto překladu r. 1935 a 1946.