Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Svatého Otce a učitele církve Aurelia Augustina Vyznání

Augustinus, svatý, 1926
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Bez poznámek volně na internetu. Čtenář si všiml některých závad a projevil zájem o poznámky. Děkujeme. Opravy připravujeme.