Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Augustin. Patero postních řečí ...

Janků František Xaver, 1882
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

... které činil P. František Xaver Janku. Přes dřívější ohromnou inflaci knih se zápisy nejrůznějších kázání lze nalézt i dosti věcných; tak i tato je přínosem pro toto oddělení.