Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince čili Kniha o víře, naději a lásce

Augustinus, svatý, 1911
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Dědictví sv. Prokopa, sv. 53. Přeložil a úvodem i poznámkami optřil Kuffner Klement.