Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0505 Hřich a ctnost

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Duše Napoleonova

Bloy Léon, 1918

Dobré dílo, sv. 48. Jediné čes. vyd. Orig.: L'Âme de Napoléon, poprvé 1912.


Časové obrázky a úvahy. Dle zásad Smilesových. Sv. 1 a 2.

Ježek Jan, 1908

Hlasy katolického spolku tiskového 35, 1904, č. 4. Hlasy katolického spolku tiskového 39, 1908, č. 1.


Dobrota

Faber Frederick William, 1926

Uprav. podle F. W. Fabra. Česky ještě 2021. Orig.: Kindness,1892 (avšak otec † 1863), poté v desítkách angl. i něm. vyd., překládáno zřejmě z něm. Von der Güte. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


Jubilejní rok Sv.-Alfonsianský. Úvahy o ctnostech na každý den ze spisů sv. Alfonsa Marie de Liguori, učitele církevního.

Alfonso Maria de Liguori (svatý), 1887

Děkujeme čtenáři V. S. za zaslání skenů.


Sedmero hlavních hříchů

Žák František, 1909

Cyklus VIII. postních kázání, které vydala Cyrillo-Methodějská knihtiskárna.


Buď dobrý

Guibert Jean, 1945

Několik myšlenek o dobrotivosti podle La Bonté, son prix, ses caractères, ses sources, ses contrefaçons (jen ve francouzštině desítka vydání) od P. J. Guiberta S. S. (de Saint-Sulpice, lat. a Sancto Sulpitio; * 1857, † 1914).


Satan a jeho říše

Pohunek František, 1887

Rozmarná studie, již z rozličných kousků sestavil a všem příznivcům Satanášovým v upomínku věnuje P. František Pohunek (* 20. 4. 1846 Petroupim u Benešova, † 24. 5. 1920 Praha). Připojujeme recensi P. Karla Vondrušky († 1918) z ČKD 1887, č. 4, str. 249n.


Hlas duchovního pastýře k stádu věrnému, o prospěchu z čtení dobrých náboženských knih vůbec a o přistoupení k ústavu Dědictví Svatojanského zvlášť. Dědictví Sv. Jana Nepomockého v audech svých.

Kamenský Josef, Pešina Václav Michal (rytíř), 1847

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 19.


Četba

Arens Bernard, Vrátný Karel, 1926

Podle P. Bernarda Arense S. J. (* 1873, † 1954). Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 4.


Četba knih s hlediska morálního a kanonického

Miklík Josef Konstantin, 1947


Jak náboženské vyznání působí na mravnost (dle údajů statistických)

Krose Hermann Anton, 1902

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 25. Z originálu Der Einfluß der Konfession auf die Sittlichkeit, nach den Ergebnissen der Statistik, P. H. A. Krose, S. J., 1900, přeložil P. Dr. Kašpar Karel Boromejský.