Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Četba

Arens Bernard, Vrátný Karel, 1926
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Hřich a ctnost

Podle P. Bernarda Arense S. J. (* 1873, † 1954). Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 4.