Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Jubilejní rok Sv.-Alfonsianský. Úvahy o ctnostech na každý den ze spisů sv. Alfonsa Marie de Liguori, učitele církevního.

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1887
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Hřich a ctnost

Děkujeme čtenáři V. S. za zaslání skenů.