Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sedmero hlavních hříchů

Žák František, 1909
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Hřich a ctnost

Cyklus VIII. postních kázání, které vydala Cyrillo-Methodějská knihtiskárna.