Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Časové obrázky a úvahy. Dle zásad Smilesových. Sv. 1 a 2.

Ježek Jan, 1908
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Hřich a ctnost

Hlasy katolického spolku tiskového 35, 1904, č. 4. Hlasy katolického spolku tiskového 39, 1908, č. 1.