Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dobrota

Faber Frederick William, 1926
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Hřich a ctnost

Uprav. podle F. W. Fabra. Česky ještě 2021. Orig.: Kindness,1892 (avšak otec † 1863), poté v desítkách angl. i něm. vyd., překládáno zřejmě z něm. Von der Güte. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.