Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 20

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


2007 Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

V oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek


Krvavé jahody. Krvavé? Jahody?

Hradílek Adam, 2019

Kdo by ten příběh neznal? Utrpení ženy v sovětském gulagu. Který kněz by tomu nevěřil? Vždyť to vydalo i Kartuziánské nakladatelství. Mnohokrát v televizi. Navržení na státní vyznamenání. A přece si to paní vymyslela a pouštěla si pusu na špacír. Co to je za režim, který to 15 let vytruboval do každé domácnosti, ke každému člověku. Tisíce dětí v této lži válečná německá kolaboratka vyškolila. A klasika: hlasatelé pravdy, katolíci, tupě 15 let věřili této fake-news a také ji šířili. Až to veřejně prasklo díky hlasatelům lží, komunistům.


Boj o český jazyk v kostele a ve škole v Úsově v letech 1853 – 1855.

Falkenauer František, 1946

ČKD 1946, č. 4, str. 163 – 173 a č. 5, str. 228 – 246.


Kompletní text změn Ruské ústavy přijatých referendem ve dnech 25. 6. – 1. 7. 2020.

Пу́тин Влади́мир Влади́мирович aj. red., Vavruška Jindřich, 2020


Teror sanitární diktatury a 28. říjen 2020.

Hájek Petr, Klaus Václav st., Větvička Ladislav, 2020

Thematicky náleží do pododd. 1102 Šovinistický nebo kosmopolitní-globalistický socialismus korporací a oligarchů.


Proč to dělají?

Weigl Jiří, 2021

Podnětný text evokuje otázky další. Proč likvidují: morálku a rodinu? vzdělanost? malé podniky a ekonomiku zemí? Proč zadlužují státy? Proč chtějí likvidovat peníze? Proč ničí národy a národní státy?


Benediktinský předvoj opětného soužití Němců s Čechy

Voplakal Karel, 2021

Bělohorská porážka Němců po 400 letech konečně napravena.


Evropské hodnoty. Které to jsou a kdo za nimi stojí.

Michalka Branislav, 2021

Prosba ubohých:
Všemohoucí Bože,
pokud začne pronásledování, dej
pro své milosrdenství, ať nezačíná u nás ubohých,
ale pro svou spravedlonost u těch,
kteří již dřívě měli vidět a neviděli, měli slyšet, ale neslyšeli, a měli mluvit, ale mlčeli.


Aspen Institut v ČR

Fiala Radim, 2021


Rodí se málo dětí?

Carlson Alan C., 2005


Stěhování národů do ČR 2016

Dumont Anna (aj. red.), 2016

1. Členské organizace Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. 2. Migrační manifest Konsorcia. Pozn.: Finanční toky neznáme. Tuto tzv. práci s migranty podporuje i nespočet dalších tzv. neziskovek (např. ADRA, AEGEE Europe, Czech team, European Alternatives, European Cultural Foundation, Evropské hodnoty, ILGA Europe, Iniciativa Hlavák, Kieskompas, Nadační fond Generace 21, ProDemos, Transparency International aj.) a dalších (Český červený kříž, Program Medevac aj.).


Přirozený zákon a soud nad válečnými zločinci

Heidler Alexander, 1946

ČKD 1946, č. 1, str. 1 – 6.


Kdy bylo sepsáno evangelium sv. Marka.

Sýkora Jan Ladislav, 1906

ČKD 1906, č. 2, str. str. 87 – 96.


V které řeči bylo původně sepsáno evangelium sv. Matouše.

Sýkora Jan Ladislav, 1905

ČKD 1905, č. 3, str. 267 – 275, č. 4, str. 350 – 356, č. 5, str. 452 – 458, č. 9, str. 817 – 826.


Persekuce cikánův v zemích koruny české v XVIII. století

Hraše Jan Karel, 1871


Smrť Lutherova

Kryštůfek František Xaver, 1892

ČKD 1892, č. 1, str. 23 – 44, č. 2, str. 98 – 105, č. 3, str. 149 – 158 a č. 4, str. 215 – 225.


Podobnost čistě náhodná

, 2017


Katolická církev – Matka politické korektnosti

Kryštůfek František Xaver, Zháněl Ignác, 1906

Nahlédněme do tří článků o adventistech (tehdy o sektě adventistů): Adventisté. Kryštůfek František Xaver, Ottův slovník naučný 1888, 1, str. 240; Adventisté v Praze. anonym, Katolické Listy 1903, 79; Sekty v severoamerických Spojených Státech. Zháněl Ignác, Hlídka 1906, 6, str. 410. Katolická církev přestala o adventistech jako o sektě hovořit po r. 1965, dávno předtím, než byli za politicky nekorektní označeni černoši a cigáni. A užívá od té doby politicky korektní označení Církev adventistů sedmého dne. Komunisté znali Církev jak své boty a presně již roku 1958 předvídali budoucí církevní vývoj: pojali adventistické příručky do jednotného Ústředního církevního nakladatelství.
Podrobněji o adventistech pojednávají tři publikace:
1. Adventisté. Konečný Jan, Časové úvahy 1926, 305, pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka.
2. Adventisté: Dějepisně náboženská stať o jich vzniku, dějinách, učení a snahách. Oliva Václav, Obrana víry 1927 roč. 20, č. 1 – 2, pododdělení 0314: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví.
3. Adventisté. Schikora Rudolf(?), Životem 1932 sešit 130 roč. 6, č. 10, pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka.


O homosexualitě – Ach, Bože, už je to 17 let!

Cardal Roman, 2003

Článek otiskla Distance – Revue pro kritické myšlení roč. 6 (2003), č. 4 pod názvem Ignorance a arogance teologických liberálů; je na adrese. Historická pozn.: Pojem "homosexualita" se v (historických) publikacích Knihovny Libri nostri prakticky nevyskytuje. V jednotlivých vydáních Písma sv. jsou takto jednající osoby nazýváni: samcoložníci (Frencl a Borový) nebo ti, kteří smilní se stejným pohlavím / smilníci mužoložníci (Sýkora); dnešní liturgický-katolický překlad Písma sv. je prostě nazývá zvrhlíky. V mravoukách jde vesměs o tzv. sodomii, lat. sodomiam.


Předvolební rozjímání

Fuchs Jiří, 2017

Článek otiskla Distance – Revue pro kritické myšlení roč. 20 (2017), č. 3. Na adrese ještě není.


Výzvy

Franciscus, Viganò Carlo Maria, 2018

K první výzvě: otvírání se Církve světu se zrychluje, latinské znění už není, na vatikánských stránkách jsou jen jazyky DE - EN - ES - FR - IT - PL - PT. Druhou výzvu zveřejňujeme na přání Svatého otce, "ať si každý udělá obrázek sám;" latinské znění též neexistuje. České znění převzaté z internetu jsme neověřovali.


Kněz a baba

Durych Jaroslav, 1939

Soukromý tisk Krystal, sv. 9.
To když pastýři Církve byli ještě normální. Ale začalo "aggiornamento (italsky vlastně aktualizace, zesoučasnění), proces přibližování katolické církve současnému životu (wikipedie)," jemuž se kupodivu dostalo posvěcení. A o tomto přibližování čteme: "Katoličtí duchovní v letech 1946 až 2014 v Německu sexuálně zneužili 3677 nezletilých, šlo především o chlapce." Durych se toho už nedožil.


Liberální rozpor: důkaz sporem.

Máslo Lukáš Augustin, 2018

Je-li tedy liberální demokracie nesmyslná, pak její rozpory časem nutně narůstají a její zachování, byť jakýmikoli prostředky, je nemožné.