Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Mravouka. Zpovědnice.

počet titulů v oddělení: 126

0501  Kompletní zpracování mravouky
0502  Mravouka pro žactvo
0503  Zpovědnice
0504  Filosofická ethika a esthetika
0505  Hřich a ctnost
0506  1. až 3. přikázání Boží
0507  4. přikázání Boží
0508  5. přikázání Boží
0509  6. a 9. přikázání Boží
0510  7. a 10. přikázání Boží
0511  8. přikázání Boží
0512  Přikázání Boží obecně
0513  Přikázání církevní
0514  Rodina a manželství
0515  Povinnosti ostatních stavů

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.