Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0506 1. až 3. přikázání Boží

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Nevezmeš jména Božího nadarmo

Braito Silvestr Maria Josef, 1947

3. neznm. vyd. (1. a 2. vyd. 1942, Edice Jiskry, sv. 2). OCR je ručně zkontrolováno, Pán Bůh odplať!


Jméno Ježíš

Deml Jakub, 1942

Dominikánská edice Krystal, sv. 61.


Nevezmeš jména Božího nadarmo

Bochořák Klement, Durych Jaroslav, 1942

Dominikánská edice Krystal, sv. 63 (toto číslo není v brožuře uvedeno a tak, snad jen zatím, není zcela jisté). OCR je ručně zkontrolováno, Pán Bůh odplať!


Pomni, abys den sváteční světil – Svěcení neděle a svátků – Kniha všem rodinám potřebná. Duchovní boj proti opilství.

autor neuveden, 1851

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 34.