Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0508 5. přikázání Boží

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Pozdvižení v západní Evropě – ale i na Slovensku, a už i u nás.

Bhakdi Sucharit a kol., Cagáňová Veronika a kol., Zelená Hana, 2021

1. Naléhavý otevřený dopis profesorů a vědců Evropské lékařské společnosti ohledně obav z bezpečnosti vakcinace covid-19 – dopis evropským úřadům a důvody jeho zvěřejnění. Proč mnoho západoevropských zemí náhle zastavilo očkování a proč je zase tak náhle obnovilo? Pán Bůh odplať za český překlad, anglický text zatím ponecháváme jako corpus delicti pro české potrhlé (nebo zlovolné?) vakcinátory a jejich zdejší souvěrce.
2. Ale i na Slovensku se někteří odborníci snaží o rozumnost. Tamní Lékárnící za život předkládají alarmující zprávu COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína? Zveřejňujeme ji ve dvou částech: text a tabulku, i když ani tady se neřeší další eticky vážné otázky: např. jestli je vakcína bezpečná (nejen teď, ale i dlouhodobě) a jestli jde o natolik vážnou chorobu, aby to ospravedlňovalo očkování, navíc masové, nevyzkoušenou, experimentální vakcínou.
3. Aktualizace k 3. březnu 2021 – https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/
4. A hlavně: Lékárníci za život zaangažovali přední odborníky ze souvisejících oborů a předkládají souhrnnou zprávu o celé problematice. Tato zpráva patří do ZLATÉHO FONDU Knihovny Libri nostri a kdokoliv se o vakcínách a o tzv. očkování vyjadřuje, měl by se s ní podrobně seznámit. To platí i pro duchovní správce a v prvé řadě pro biskupy. Nikdo by neměl jen tak plácat, co mu slina na jazyk přinese nebo kde co zaslechl. Mluví někdo o desinformacích? A četl takový tuto zprávu? ČTĚTE Lékárníci za život – vynikající, čtivé, perfektně zdůvodněné a argumentačně podložené články o důležitých zdravotních otázkách dneška!
Pozn.: V souvislosti s tzv. očkováním nemluvě ani o přestoupení prakticky všech ostatních Božích přikázání (nejen 5. přikázání – tohoto pododdělení), např. majetkových (likvidace živnostníků ve prospěch koncernů, obrovské bujení všestranné závislosti lidí na státu, hrabivost pharma-firem, bohatí ještě více bohatnou, chudí chudnou, bezbřehá inflace ničím nekrytých peněz, ekonomika postavená na dluzích a j.).
5. A nakonec něco úplně jednoduchého, co pochopí i dnešní distančně na dálku "vzdělávaný" školák: Strategie boje proti Sars-Cov-2 je z medicínského hlediska nesmyslná. Ve hře není jen naše zdraví, ale i právo a svoboda. Odkaz na konci článku nabízí výsledky průzkumu (5Pruzkum ...) veřejného mínění drasticky odlišné od mediální masáže, kterou na lidech provozují "naše" hlavní média.


Potratová pandemie, s ní spojené nepravdy, a pandemie kovidismu

Westen John-Henry, Acker Pamela, Basler Antonín, Luzarová Marta, Seidler Thomas, Pereira Leon, 2021

1. Zrůdnost vakcinace.
2. Stanovisko ČBK – Česká biskupská konference (odpovědnost: Jeho Excelence Msgre. Mgr. Antonín Basler).
3. Dopis biskupu Baslerovi.
4. Nepravdy spojené s vakcinací stručně a jasně: "Vakcíny využívající fetální tkáň: 12 nepravdivých předpokladů."
5. Vakcíny proti covidu: Zástup zabitých chlapečků a děvčátek ...


Morální aspekty umělého oplodňování

Cagáňová Veronika a kol., 2020

1. Morálne aspekty asistovanej reprodukčnej technológie (ART).
2. Asistovaná reprodukčná technológia (ART) krok za krokom.


Racionalisace života – snahy o řízení vzniku lidského života i jeho konce s hlediska mravouky

Kadlec Karel, 1936

Dědictví sv. Prokopa, sv. 70.


Katechismus střídmosti a zdrženlivosti.

Neumann Wilhelm Josef Maria, Perútka František, Šústal Josef, 1902

S proslovem od Josefa Šústala. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 70.


O králi – alkoholu

Oliva Václav, 1906

Tisková liga – mimo edice.


O souboji – úvahy historické, ethické a právní se zvláštním zřetelem ke hnutí protisoubojovému.

Smolík Václav, 1913

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 60.


O válce po právu přirozeném a mezinárodním

Soldát Alois, 1915

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 65.