Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O válce po právu přirozeném a mezinárodním

Soldát Alois, 1915
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 5. přikázání Boží

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 65.