Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Eugenika

Chesterton Gilbert Keith, 1928
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 5. přikázání Boží

jediné čes. vyd. Orig.:Eugenics and other evils, poprvé 1922 bezpočet vyd. dodnes.