Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0514 Rodina a manželství

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.

Výchova v rodině viz 0805.


Casti connubii. Encyklika Pia XI. O křesťanském manželství. Latinsky a česky.

Pius XI., Vašek Bedřich, 1948

3. vyd. (předtím 1935 a 1941; jiná vyd. 1931 a 1933).


Život, láska, manželství

Habáň Metoděj Petr, 1948

Soukromý tisk z Filosofické Revue 1948. S církevním schválením.


O křesťanské rodině

Poul Josef, 1945

Edice Jiskry, sv. 11.


Stručné poučení pro snoubence

Hoffmann Antonín, 1935


Nedělní zábava rodin křesťanských čili Rozjímání o důležitých pravdách svatého náboženství.

Černohorský František, 1865

Vybráno ze spisů Frant. Černohorského. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 50.


Rodina dvacátého století; studie sociologická

Vašek Bedřich, 1924

Recensi této slavné prorocké publikace o 264 stranách nalezne laskavý čtenář v ČKD 1924, č. 4 na str. 302 – 304.


O rodině. Část 1, Některé předběžné základní pojmy.

Novák František Xaver, 1940

Část 2 neexistuje.


Obraz smíšeného manželství. Povídka pro katolické panny.

Pohořelý Josef Mírumil, 1842

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 14.


Manželství

Kulda Beneš Metod, 1868

Spisy časové, sv.1. Připojujeme recensi P. ThDr. Borový Klement, Manželství ... Beneš M. Kulda, ČKD 1868, č. 3, str. 233n.


Křesťanská rodina v boji s nepřáteli

Hug Gall Joseph, 1903

Přednášky o křesťanském manželství a křesťanské výchově, s dodatkem modliteb pro nemocné dle Kochema (Martin von Cochem); dle VI. německého vydání přeložil Emanuel Žák.


Chcete popravu nebo opravu manželství?

Schroller František, Hamerle Andreas, 1906

Dle P. Ondřeje Hamerle naps. P. František Schroeller. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 75.


Šťastné manželství

Hoffmann Josef, May Franz Engelbert, Schmutzerová Emilie, 1930

(název pokračuje:) kniha mravní výchovy a zdravotních rad pro manžele, snoubence a vychovatele.
Kropáč & Kucharský, sv. 1930.x. Pozn.: Poslední drobný úsek knihy, který je ještě naprosto v pořádku, zpracoval MUDr. Ladislav Hnátek, který se za komunismu otevřel světu, přitiskl prst na tep doby a schvaloval antikoncepci a případnou přípustnost potratu (např.: Literární noviny, Hnátek, 1957 nebo Co má žena vědět o antikoncepci Hnátek Ladislav, 1959).


Kapitoly o manželství

Žák Emanuel, 1934

(název pokračuje:) několik úvah o významu a účelu manželství, o jeho nedostatcích a vadách se zřetelem na poměry doby dnešní