Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Stručné poučení pro snoubence

Hoffmann Antonín, 1935
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství