Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Život, láska, manželství

Habáň Metoděj Petr, 1948
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Soukromý tisk z Filosofické Revue 1948. S církevním schválením.