Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Casti connubii. Encyklika Pia XI. O křesťanském manželství. Latinsky a česky.

Pius XI., Vašek Bedřich, 1948
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

3. vyd. (předtím 1935 a 1941; jiná vyd. 1931 a 1933).