Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0507 4. přikázání Boží

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Otec. Kniha pro otce.

Balík Karel, 1919

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 145.


Matka. Kniha pro matky.

Balík Karel, 1918

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 142.