Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0502 Mravouka pro žactvo

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Cesta charakteru. Príručka sebavýchovy pre katolícku mládež.

Szuszai Antal, 1943

Orig. A jellem útja – az önnevelés kézikönyve 12 – 17 éves fiúk és leányok számára (1908). Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx. Dar Knihovně, Pán Bůh odplať!


Kristova vôľa – Katolícka mravouka pre školy a súkromnú potrebu

Tower Vilmos, 1941

Vyšlo třikrát: 1941, 1942 (podľa 3. [sic!] vyd. pôvodiny) a 1943 – 2. [sic!] rozšírené vyd. Orig.: Krisztus akarata – katolikus erkölcstan iskolai és magánhasználatra, autor je v naší knize uveden jako Viliam Tower.


Krok za krokem

Finn Francis Jammes, 1925

Jediné čes. vyd. Vycházelo jako příloha časopisu Květy nládí, r. 1924/1925, t. j. roč. 7.
"Třináctiletý Vojta krok za krokem roste skrze svátosti, modlitbu a aktivním členstvím v mariánské družině v mladého muže, který dovede finančně zajistit maminku-vdovu a sourozence."
Povídka s názvem One Step and Then Another, or, the Rise of Jimmie Gleason vyšla jako součást díla: Finn, Francis James. The Best Foot Forward And Other Stories, 1899. Povídka začíná na straně 153, knížka je dostupná pod odkazem zde: https://hdl.handle.net/2027/hvd.hwrbxs (poděkování odd. referencí NK ČR).


Sněhurka

Finn Francis Jammes, 1929

"Ředitel školy, jezuita, popisuje život na americké škole po vydání dekretu papeže Pia X. o prvním svatém přijímání dětí. V jednom roce tak přistupuje celkem 600 dětí ke svatému přijímání ve věku 6-14 let. Sněhurka, čtrnáctiletá Alice, která neujde pozornosti panu řediteli pro své bledé tváře, vrozený talent pro tanec a zejména pro čistotu srdce, je nejstarší dcera otce alkoholika. Pomocí slečen z mariánské družiny se podaří opatřit oblečení, růženec i škapulíř pro nejmladší sestru a všichni čtyři sourozenci tak mohou přistoupit k prvnímu svatému přijímání. Alice opět pod dozorem členek mariánské družiny získá také místo stenografky a stálý příjem. Otec je úspěšně vyléčen z alkoholu. Bledé tváře díky hladu v rodině tak u Sněhurky zmizí a i přes své pochybení a generální svátost pokání se vydává pod dozorem ředitele školy na správnou cestu životem


Poctiva

Finn Francis Jammes, 1938


Mílek z Kampionu

Finn Francis Jammes, 1931

Mílek z Kampionu anebo z pohana katolík. Čtrnáctiletý Klarenc je rodiči vychován pouze k toleranci  a má se sám rozhodnout v otázce náboženství. Díky třem mladým katolíkům, kteří chodí denně ke svatému přijímání, vroucně uctívají Pannu Marii a konají skutky milosrdenství, sám požádá o křest svatý v jezuitské škole Kampion. Tam doplaval po řece Misisipi jen v plaveckém úboru a tím dostal přezdívku Mílek, (řecký bůh lásky Eros), aby utekl ze zajetí cikánům, kteří ho našli v ukradnutém člunu, do kterého se dostal, když toužil po nerozvážném dobrodružství.


Katolická mravouka pro vyšší třídy škol středních

Šimek Josef, 1913

Katolická mravouka byla po tisíciletí stále stejná, proto také Prefekt Josef Šimek je uveden jen jako upravovatel – pro chápání středoškoláků. Srovnejme s dnešním stavem, kdy morální teologové se předhánějí v objevech a kdy mládež se spíe než obecnými zásadami, vždyť je ani nezná, řídí spíše tím, jako to kdo tzv. cítí.


Mravouka. Učebnica katolíckeho náboženstva pre vyššie triedy stredných škol

Petráš Lukáš, 1948

Jde o poslední, 7. vyd., poprvé vyšlo r. 1928.


Mravouka pro III. třídu středních škol

Augustin Bedřich, 1946

Učebnice katolického náboženství pro nižší třídy středních škol; čtvrté, v podstatě nezměněné vydání.


Mravouka v příkladech. 1. Nábožensko-mravní charakter. 2. Bůh, víra, náboženství

Krejčí Alois, 1924


Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách

Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1937

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x. Viz od těchže autorů: Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1935 v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež a Nauka o milosti podle katechismu v krátkých promluvách, 1938 v pododdělení 0309: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie).