Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0503 Zpovědnice

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Censury a zpovědnice

Toman Josef, 1926

Zvl. ot. z Věstníku katolického duchovensktva.


Zpověď katolíků ve světle pravdy

Váchal Václav Martin, 1894

Jediné vyd.


Zrcadlo duše

, 1947


Rukověť pro zpovědníky

Smolík Rupert František Xaver, 1868

Dědictví sv. Prokopa, sv. 6. Dle nejlepších pomůcek sepsal P. opat ThDr. Rupert Fr. X. Smolík O. S. B.


Zpovědnice

Pecháček Gabriel, 1911

Dědictví sv. Prokopa, sv. 37. Na základě osvědčených pomůcek sepsal autor; 2. vyd.


Zpověď a eucharistie

Bougaud Louis Èmile, 1913

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 56. Dle šestého vydání francouzského.


Čiňme pokání

Bureš Karel, 1927

6 postních promluv s připojenou promluvou na Veliký pátek.