Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Zpověď katolíků ve světle pravdy

Váchal Václav Martin, 1894
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Zpovědnice

Jediné vyd.