Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0308 O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka


Důkazy pro úřadnou neomylnost papežovu

Turner Jan Nepomucký, 1872


Co učí všeobecný sněm vatikánský o neomylnosti papežově?

Zwerger Johann Baptist, 1871

Svým diecesánům odpověď dává Jan Zwerger.


Církev. Tajemné tělo Kristovo.

Braito Silvestr Maria Josef, 1948

Edice Jiskry, sv. 12.


Církev a naše spása

Petrželka Bohuslav, 1948

Edice Jiskry, sv. 13.


Všeobecný sněm církevní. Krátké poučení s modlitbami.

Duda František, 1869


Náboženství dnešní doby

Newman John Henry (svatý 2019), 1939

Jediné čes. vyd. Soukromý tisk Krystal, sv. 8.
Ve středověku, kdy byl svět ještě katolický, vynikali otcové dominikáni příkladnou přesností. Ve 20. stol. vydavatele ale asi už vůbec nenapadlo uvést, odkud tento text převzali.. Díky sestře Elizabeth A. Huddleston, Ph. D., Coordinator of Research National Institute for Newman Studies, Associate Editor, Newman Studies Journal, Pittsburgh, PA, USA, je nám dopřáno uvést, že tuto homilii Otec kardinál přednesl ve své farnosti jako The Religion of the Day, a že je obsažena jak řeč č. 24 v Parochial and plain sermons / 1., 1920 (odkud zřejmě bylo překládáno) nebo 1891, str. 309 – 324.


O potřebnosti, všeobecnosti a snadnosti učení Církve.

Raulica, Ventura de, 1948

Jediné čes. vyd.


De Ecclesia Christi. I. Pars apologetica. II. Pars altera apologetico dogmatica.

Zapelena Timotheus, 1955

Poprvé vyšlo 1930, naposledy 1955.


Co jest Církev?

Pospíšil Josef († 1926), 1925

Dílo autor rozdělil do čtyř knih: kniha1 po str.145, kniha2 po str. 174, kniha3 po str. 367 a kniha4 po str.571; následuje Obsah, Obsah věcný a Omyly – toto trojí zde i zvlášť jako ObsahRejstrik. Na úvod nabízíme promluvy O Katolické církvi od téhož autora, vyd. 1920. A máme zde skvělou zprávu pro návštěvníky naší Knihovny: díky vzácné přízni našeho spolupracovníka jsme schopni nabídnout všechny tyto texty, tak zásadní pro dnešní dobu, v OCR tvaru. Děkujeme a přejeme čtenářům požehnané studium.


Mimo Církev není spásy – studie o nesnášelivosti církve

Nicolas Auguste, 1899

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 14. Vyňato ze spisu Filosofické studie o křesťanství. Dle sedmého vydání francouzského Études philosophiques sur le christianisme, Nicolas Auguste (* 1807, † 1888), 1855 (jen ve Francii vyšlo r. 1885 26. vyd.), přeložil P. Kameš Vojtěch (* 12. 8. 1863 Senožaty, † 13. 9. 1903 Ledec nad Sázavou).


Církev

Bougaud Louis Èmile, 1923

Dle 7. vyd. franc. Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 1.


Kristus a Církev, apologetické promluvy. Část O Církvi katolické.

Zavoral Method Jan, 1913

Část Ježíš Kristus je v pododdělení 0306: Christologie. Vyšlo ještě 2. vyd. r. 1935.


Papežská neomylnost a její ohlasy v zemích slovanských, zvláště českých

Kubalík Josef, 1947


Cirkev a moderné myšlienkové prúdy

Prochácka Imrich, 1925

Odtisk 2. Skeny i OCR1 – dar knihovně. Pán Bůh odplať!


Církev. Studie apologeticko-dogmatická.

Braito Silvestr Maria Josef, 1946

Dominikánská edice Krystal, sv. 80.


Kristus a církev. 1. okružní list Pia XII. O tajemném těle Ježíše Krista a o našem v něm spojení s Kristem.

Kudrnovský Alois, 1947

Vzdělávací katolická knihovna. Druhá nová řada, sv. 2.


Aby všichni jedno byli. Výklad unijní otázky a sbírka modliteb za sjednocení církví.

Mastiliak-Marianov Ján Ivan, 1939